K O N K U R S

Z okazji zbliżającego się dnia tolerancji zapraszamy konkurs plastyczny na plakat pt. "Ja i tolerancja".
Zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej na temat Ja i tolerancja - przykłady tolerancji na co dzień .
Udział w konkursie ma charakter międzyszkolny
i jest skierowany dla uczniów klas 4-8.
Format prac plastycznych - A4 lub A3.
Technika wykonania pracy - praca płaska na papierze, wykonana dowolną techniką
Termin dostarczenia prac: 14 listopada 2023r. do pedagoga szkolnego.
Konkurs
1
Konkurs
Previous Next Play Pause
1