Kto czyta książki, żyje podwójnie."

Umberto Eco
Lekcja biblioteczna z klasą I D “Poznajemy bibliotekę”. Polegała na :
- zapoznaniu dzieci z biblioteką i jej rolą,
- zapoznanie uczniów z zasadami korzystania
z biblioteki,
- omówienie głównych pomieszczeń biblioteki,
- prezentacja książek z księgozbioru biblioteki,
- wyrabianie pozytywnego stosunku do książki
i biblioteki,
- utrwalenie pojęć: biblioteka, bibliotekarz,
- kształtowanie umiejętności przekazywania zapamiętanych wiadomości,
- ćwiczenie pamięci, uwagi, koncentracji, orientacji przestrzennej,
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.
Wprowadzanie dzieci w świat literatury rozpoczyna się od wczesnych lat życia. Lekcje biblioteczne są doskonałym sposobem na zachęcanie dzieci do czytania i korzystania z zasobów biblioteki.
Takie spotkania umożliwiają bezpośredni kontakt
z książką, rozbudzają zainteresowania czytelnicze, przybliżają literaturę dziecięcą. Na koniec zajęć uczniowie otrzymali zakładkę w ramach Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
Biblioteka szkolna
1
Biblioteka szkolna
Biblioteka szkolna
2
Biblioteka szkolna
Biblioteka szkolna
3
Biblioteka szkolna
Biblioteka szkolna
4
Biblioteka szkolna
Biblioteka szkolna
5
Biblioteka szkolna
Biblioteka szkolna
6
Biblioteka szkolna
Biblioteka szkolna
7
Biblioteka szkolna
Biblioteka szkolna
8
Biblioteka szkolna
Biblioteka szkolna
9
Biblioteka szkolna
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9