Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała.

Richard Steel
Lekcja biblioteczna z klasą I C ,,Poznajemy bibliotekę”. Polegała na :
- zapoznaniu dzieci z biblioteką i jej rolą,
- zapoznanie uczniów z zasadami korzystania z biblioteki,
- omówienie głównych pomieszczeń biblioteki,
- prezentacja książek z księgozbioru biblioteki,
- wyrabianie pozytywnego stosunku do książki i biblioteki,
- utrwalenie pojęć: biblioteka, bibliotekarz,
- kształtowanie umiejętności przekazywania zapamiętanych wiadomości,
- ćwiczenie pamięci, uwagi, koncentracji, orientacji przestrzennej,
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.
Wprowadzanie dzieci w świat literatury rozpoczyna się od wczesnych lat życia. Lekcje biblioteczne są doskonałym sposobem na zachęcanie dzieci do czytania i korzystania z zasobów biblioteki. Takie spotkania umożliwiają bezpośredni kontakt z książką, rozbudzają zainteresowania czytelnicze, przybliżają literaturę dziecięcą. Na koniec zajęć uczniowie otrzymali zakładkę w ramach Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
Zajęcia w bibliotece.
1
Zajęcia w bibliotece.
Zajęcia w bibliotece.
2
Zajęcia w bibliotece.
Zajęcia w bibliotece.
3
Zajęcia w bibliotece.
Zajęcia w bibliotece.
4
Zajęcia w bibliotece.
Zajęcia w bibliotece.
5
Zajęcia w bibliotece.
Zajęcia w bibliotece.
6
Zajęcia w bibliotece.
Zajęcia w bibliotece.
7
Zajęcia w bibliotece.
Zajęcia w bibliotece.
8
Zajęcia w bibliotece.
Zajęcia w bibliotece.
10
Zajęcia w bibliotece.
Zajęcia w bibliotece.
11
Zajęcia w bibliotece.
Zajęcia w bibliotece.
12
Zajęcia w bibliotece.
Zajęcia w bibliotece.
13
Zajęcia w bibliotece.
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12